De Standaard-Geen plek vat de paradoxen en uitdagingen van de klimaatcrisis beter dan Jakarta. De Indonesische hoofdstad is aan het zinken en verstikt in de rook van steenkoolcentrales. Dat wij voor onze vergroening snakken naar nikkel voor batterijen in elektrische wagens, zal de vervuiling er alleen maar versterken.

Read more…