Setrum PLTU yang Redupkan Nasib Petambak Garam Cirebon

Blog oleh: Meiki Paendong (WALHI Jawa Barat) dan Marina Nasution (Trend Asia) Jalan setapak itu cukup lebar. Sekira…